Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào?

Hiện nay nhiều người mới đi lao động không hiểu rõ về bảo hiểm xã hội là gì? Những chế độ của bhxh sẽ mang lại quyền lợi và lợi ích nào cho người tham gia? Để giải đáp những thắc mắc đó, bạn hãy cùng niemtinbaohiem.com tìm hiểu những nội dung đấy qua bài viết dưới đây nhé.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 1

Bảo hiểm xã hội là phần thay thế bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi thu nhập giảm hoặc mất do sức khỏe lao động giảm sút, ốm đau bệnh tật, thai sản hoặc người hết tuổi lao động, trên cơ sở đóng vào quỹ bhxh.

Bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo hộ theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn về đời sống cho người lao động và gia của chính họ. Bhxh góp phần bảo vệ an toàn xã hội và cũng là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của nước nhà.

Các loại bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 2

Hiện nay trên thị trường kinh doanh bảo hiểm xã hội có 2 loại bảo hiểm xã hội chính đấy là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, mình cùng tìm hiểu nội dung nhé.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bhxh bắt buộc là loại bảo hiểm dành cho người lao động và chủ sử dụng lao động phải đóng. Thông thường khi làm hợp đồng lao động sẽ có điều khoản về quyền lợi được đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Chủ sử dụng lao động và người lao động cùng nhau chi trả cho khoản thanh toán bảo hiểm nay. Khi ấy chủ sử dụng lao động phải thanh toán phần nhiều hơn.

Bảo hiểm xã hội được áp dụng khi các đối tượng lao động tham gia hợp đồng lao động trên 3 tháng và không được xác định thời hạn nghỉ trong hợp đồng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không mang hình thức bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia. Trong đó, khi người tham gia có thể tùy chọn mức mua bảo hiểm để phù hợp với tài chính, thu nhập của bản thân.

Bhxh sẽ dựa trên khoản mua bảo hiểm của bạn để đánh giá chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động.

Trường hợp người tham gia gặp ốm đau bệnh tật, sinh con hay thất nghiệp đều được bảo hiểm hỗ trợ một phần về tài chính.

Chế độ của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 3

Chế độ ốm đau

Chế độ ốm đau là khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội mắc phải ốm đau hoặc tai nạn lao động có giấy chứng nhận của tổ chức y tế xác minh thì người khi ấy người lao động sẽ được nghỉ và hưởng các chế độ lao động theo quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam.

Trong thời gian nghỉ ốm đau và hưởng chế độ lao động của bảo hiểm xã hội tùy vào công việc của đối tượng sẽ có các mức hưởng khác nhau.

Thời gian nghỉ ốm đau của người lao động đóng bảo hiểm xã hội không quá 30 ngày, nếu trong thời gian ấy người lao động sức khỏe chưa hồi phục thì sẽ được nghỉ theo chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau của quy định bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Các trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự hủy hoại sức khỏe hoặc không phải do tai nạn lao động thì chế độ ốm đau sẽ không được nhận.

Chế độ thai sản

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 4

Chế độ thai sản là những đối tượng lao động nữ đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản sẽ được nghỉ và hưởng chế độ.

Đối với đối tượng nữ khi đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được nghỉ theo chế độ khám thai, nghỉ hưởng chế độ sẩy thai, phá thai, thai chết hoặc nghỉ hưởng chế độ sinh con, nghỉ hưởng chế độ các biện pháp tránh thai.

Trường hợp người lao động nữ sinh con hoặc nhân nuôi con dưới 6 tuổi khi đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ nhận hỗ trợ 1 lần từ bảo hiểm xã hội một khoản tiền bằng 2 lần tháng lương cơ sở của thời gian nghỉ hưởng chế độ.

Đối với trường hợp lao động nữ khi sinh con không đóng bảo hiểm xã hội mà chồng tham gia thì khi đó chồng sẽ nhận hỗ trợ 1 lần từ bảo hiểm xh khoản tiền bằng 2 lần tháng lương cơ sở của thời gian vợ nghỉ sinh con.

Người lao động nữ hưởng chế độ thai sản trong vòng 30 ngày mà chưa đủ sức khỏe để đi làm tiếp thì sẽ nghỉ từ 5 đến 10 ngày theo chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe của quy định bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Đối với người lao động và tham gia bảo hiểm xã hội khi mang thai hộ và nhận nuôi con dưới 6 tuổi cũng sẽ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của bảo hiểm xã hội.

Chế độ tai nạn bệnh nghề nghiệp của bhxh

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội gặp các phải tai nạn và thuộc các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội sẽ nhận trợ cấp 1 lần hoặc theo tháng tùy theo mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài các trợ cấp về thu nhập hàng tháng, người lao động còn được hưởng các trợ cấp về phương tiện đi lại, gậy chống, các công cụ sinh hoạt để nhằm giúp cho người lao động nhanh chóng khỏe mạnh .

Chế độ hưu trí

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 5

Là chế độ dành cho lao động đóng đủ 20 năm tiền bao hiểm xã hội khi đến tuổi suy giảm sức khỏe không thế lao động theo quy định của tổ chức Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam.

Người hưởng hưu trí, tùy vào các mức tham gia bảo hiểm xã hội và khoản tiền tham gia bảo hiểm sẽ nhận tiền hưu trí hàng tháng khác nhau.

Ngoài ra đối với người tham gia bảo hiểm xã hội chưa nạp đủ 20 năm mà đủ tuổi về hưu hoặc khi nghỉ việc chưa nạp đủ 20 năm tiền bảo hiểm xã hội có thể lên trực tiếp các tổ chức, cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu thanh toán bảo hiểm xã hội để hưởng mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Xác định đúng mức lương đóng bảo hiểm hàng tháng để tính mức hưởng hưu trí và trợ cấp một lần.

Chế độ tử tuần

Được hiểu là khi người tham gia bảo hiểm xã hội chết đi. khi đó bảo hiểm xã hối sẽ trợ cấp mai táng, hỗ trợ tuất hàng tháng và trợ cấp tuất mỗi tuần theo quy định của tổ chức, cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp tuất là chế độ bảo hiểm của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, là phần thu nhập hỗ trợ cho thân nhân người tham gia bảo hiểm xã hội khi gặp bất trắc

Mức trợ cấp tử tuất hàng tháng phụ thuộc vào mức lương cơ sở của người tham gia bảo hiểm tại thời điểm đang tham gia.

Mức trợ cấp tử tuần hàng tuần phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và mức đóng bảo hiểm hàng tháng

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 6

Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm nhằm hỗ trợ người lao động mất đi thu nhập hàng tháng do thất nghiệp.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đóng đủ quỹ thất nghiệp trong bảo hiểm xã hội trên 12 tháng trước 24 tháng kể từ ngày thất nghiệp. Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi thất nghiệp người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội thất nghiệp phải làm hồ sơ và nạp lên các tổ chức, cơ quan bhxh để hưởng .

Thời gian thất nghiệp chờ thủ tục thất nghiệp, người thất nghiệp phải chưa tìm được việc trong 15 ngày từ ngày đăng ký.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp phải phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ tính bằng 60% mức đóng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp 6 tháng.

Lưu ý: Người đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp vẫn hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế.

Quyền và trách nhiệm khi tham gia BHXH

Đối với người lao động

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 7

Người lao động được bắt buộc chủ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ bhxh theo quy định nhà nước.

Được bắt buộc chủ sử dụng lao động cấp và quản lý các sổ bhxh của chính mình và nhận lại khi không không còn làm việc trong môi trường cũ.

Người lao động nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời theo các hình thức chi trả sau:

 • Đến trực tiếp tại các tổ chức, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc được bhxh ủy quyền chi trả
 • Nhận chi trả bhxh thông qua tài khoản ngân hàng của người tham gia trong khai báo
 • Nhận Chi trả bhxh thông qua  các tổ chức của công ty làm việc hay người sử dụng lao động

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm khi:

 • Người lao động đang trong thời gian nghỉ để hưởng chế độ thai sản hoặc nhận con nuôi;
 • Người lao động đang hưởng chế độ hưu trí;
 • Người lao động hưởng bhxh do ốm đau, tai nạn hoặc bệnh ốm đau phải nghỉ việc.
 • Người lao động hưởng chế độ ốm đau bệnh tật phải điều trị dài hạn ở bệnh viện, bệnh thuộc danh mục chữa trị dài ngày do bhyt quy định.

Người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương hưu hay trợ cấp xã hội của bhyt.

Được thăm khám định kỳ để kiểm tra về khả năng sức khỏe lao động.

Được cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng một lần. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp về việc đóng và chế độ và quyền được hưởng của bhxh.

Người tham gia được khởi kiện, khiếu nại bảo hiện xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với chủ sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 8

Quyền của người chủ sử dụng lao động gồm:

 • Được tố cáo, khởi kiện các tổ chức ,cơ quan bhxh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Được từ chối những yêu cầu không đúng quy định pháp luật về bhxh khi sử dụng lao động.

Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động:

 • Lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động. Trong đó khoản đóng bhxh là số tiền chủ sở hữu đóng và trích một phần từ lương của người lao động để đóng một lần theo quy định.
 • Giới thiệu người lao động đi khám sức khỏe định mức theo định kỳ.
 • Hợp tác cùng các công ty bao hiem xa hoi để trả chu cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Phối hợp cơ quan bhxh để chi trả sổ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Xác minh đúng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.
 • Cung cấp thông tin chính xác về người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội cho cơ quan bhxh luật pháp.
 • Công bố thông tin tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo định kỳ 6 tháng và 1 năm theo đúng quy định pháp luật.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 9

Khi tham gia bảo hiểm xã hội được gì? Người dân sẽ được hưởng các lợi ích và quyền hạn đối với các loại hình bảo hiểm xã hội khác nhau.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Người lao động được hưởng thời gian nghỉ và quyền lợi bảo hiểm xã hội khi bản thân và con cái ốm đau.
 • Được hưởng thời gian nghỉ và quyền lợi khi thai sản và sinh con.
 • Được hưởng quyền lợi bhxh khi nhận nuôi con.
 • Được hưởng quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu.
 • Được hưởng quyền lợi khi tai nạn lao động hoặc mắc phải bệnh nghề nghiệp.
 • Được hưởng quyền lợi trợ cấp mai táng và tiền tuất.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Được hưởng chế độ hưu trí và lương hưu.
 • Được hưởng chế độ hỗ trợ mai táng và tiền tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Mức đóng BHXH bắt buộc

Mức đóng bhxh bắt buộc năm 2020 được chia làm 2 mức đóng cho 2 đối tượng đóng khác nhau đấy là: Mức đóng của cho người lao động và mức đóng cho chủ sở hữu lao động.

Mức đóng của Người lao động đóng: tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được chia thành 2 trường hợp là người lao động Việt nam và người lao động nước ngoài theo quy định của luật BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 10

Người chủ sở hữu lao động đóng: tỷ lệ mức đóng của chủ sở hữu lao động cũng được chia thành 2 trường hợp là tỷ lệ đóng cho người lao động Việt nam  vào người lao động nước ngoài theo quy định của luật BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 11

Lưu ý: Mức đóng bhxh bắt buộc được tính dựa trên số tiền lương hàng tháng + phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội là gì? Các chế độ của BHXH như thế nào? 12

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (bhxh tự nguyện) có mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức lương hàng tháng. Mức lương thu nhập hàng tháng được lấy làm căn cứ mức đóng bảo hiểm xã hội. Mức thấp được lấy làm căn cứ đóng thấp nhất không thấp hơn mức lương của hộ nghèo, mức lương lương cao nhất không vượt quá 20 lần mức lương cơ bản được tổ chức bhxh việt Nam quy định.

Người tham gia bhxh tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng bhxh phù hợp cho bản thân để đóng vào bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm tử tuất. Các phương thức đóng gồm 3 tháng đóng một lần, 6 tháng đóng một lần, 12 tháng đóng một lần và đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 5 năm.

Như vậy Niềm tin bảo hiểm đã giải thích những thắc mắc về bảo hiểm xã hội là gì? Những chế độ, lợi ích khi tham gia bhxh một cách chính xác nhất đối với người tham gia bhxh.

Trường hợp bạn vẫn còn những thắc mắc về bhxh là gì có thể tham khảo thêm bảo hiểm xã hội là gì theo Wikipedia hoặc bình luận bên dưới để Niềm tim bảo hiểm giải đáp những thắc mắc ấy cho bạn nhé.

Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu ?

Mọi người có thể nộp BHXH tại 2 địa chỉ sau đây:

 • Nộp tại các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, quận tùy từng địa phương. Nơi có hộ khẩu gốc hoặc tạm trú.
 • Nộp tại các điểm thu phí và đại lý thu phí trên địa bàn
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu ?

Theo điều 73 luật bảo hiểm XH, lao động sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện đối với tuổi đời nam là 60 tuổi, tuổi nữ là 55 ( Từ 2021 thì độ tuổi nghỉ hưu sẽ thay đổi theo điều 169 luật lao động 2019) & có đủ hơn 20 năm đóng bảo hiểm XH trở lên. Nếu khi người tham gia bảo hiểm đạt đúng số tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng BHXH được 20 năm thì sẽ cho phép đóng đến đủ 20 năm để nhận lương hưu.

Tôi đã đọc và đồng ý đăng ký để được tư vấn hỗ trợ giải đáp tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *